Alingsås Energi tar över Lights in Alingsås

Under 2017 fattade Alingsås Rådhus beslut om att ge Alingsås Energi uppdraget att ta över Lights in Alingsås för att fortsätta utvecklingen av ljusdesign som en långsiktig del i Alingsås Vision. Nyligen träffades ett nytt 3-årsavtal mellan Alingsås Energi och ljusorganisationen International Association of Lighting Designers (IALD) om samarbete med ett av de största eventen inom ljusdesign, Lights in Alingsås (LiA). Alingsås Energi har under åren bl a stått för det praktiska genomförandet med att i ett workshopteam av ljusdesigners och studenter samt elever från elprogrammet på Alströmersgymnasiet, förverkliga workshopdeltagarnas idéer och tankar om hur just deras ljusinstallation skall se ut och uppfattas av besökarna. Ett mycket uppskattat samarbete för alla parter. 

- Från och med 2018 tar vi nu också över hela ansvaret för Lights in Alingsås utveckling, avtalen och de internationella kontakterna. Vi är stolta över det ansvar vi fått och ser fram emot det nya uppdraget, säger Jan Olofzon, VD Alingsås Energi.

- IALD är glada över att även i fortsättningen kunna stödja det unika evenemanget Lights in Alingsås. Alingsås Energi har mycket bra förutsättningar för att kunna ta detta 18-åriga event in i nästa utvecklingsfas. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet med LiA-teamet säger Marsha L. Turner, VD på IALD.

Alingsås Energi är en konkurrenskraftig och pålitlig leverantör av energi- och infrastrukturtjänster med tydligt fokus på helheten för kunden och på energieffektiva och klimatsmarta lösningar. Vi vill vara delaktiga i utvecklingen av det hållbara samhället och arbetar långsiktigt och målmedvetet för att minska resursförbrukningen i samhället. www.alingsasenergi.se 

International Association of Lighting Designers (IALD) är en internationell förening för ljusdesigners, grundad 1969 med säte i Chicago. Föreningen stöder ett nätverk av mer än 1300 ljusdesigners över hela världen. Dess medlemmar kännetecknas av en unik blandning av estetisk och teknisk expertis som arbetar för att skapa en bättre värld genom ledarskap och excellens i ljusdesign, för att stärka uppskattningen av ljusets kraft i människans liv. www.iald.org  www.iald.org